Workshops

In een workshop gaan we kort met een hoofdthema aan de slag. Ik probeer altijd een thema in een kader te plaatsen, zodat iedereen een duidelijk beeld krijgt waar het over gaat. In een workshop is minder tijd beschikbaar om de diepte in te gaan, maar organiseer ik wel tijd om praktisch met het thema aan de slag te gaan. Alle thema’s worden uitgewerkt op basis van (wetenschappelijk) onderzoek

Een greep uit workshops en de diverse onderwerpen

 • professionele leergemeenschap en wat betekent dat voor mij?
 • onderhandelen? Hoe doe je dat?
 • het ontwikkelen van het zelfregulerend vermogen van leerlingen (week interne begeleiders Instondo)
 • starters in het onderwijs
 • Toekomstbestendig onderwijs
 • Professioneel statuut in de praktijk
 • Strategisch hr-beleid in de praktijk
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Onderzoekskader in de praktijk
 • Naar een zinvolle en betekenisvolle gesprekkencyclus
 • Wat is opbrengstgericht werken in het PO en wat betekent dit voor ons als team
 • Hoe begeleid je (vluchtelingen)kinderen met trauma’s in het onderwijs samen met W. Veltman
 • Nijmegen Onderwijsstad: Huiskamerfestival Ieder talent telt. Broedplaats over nieuwkomers op school.
 • Workshop slimmer organiseren medewerkers Scholengroep Rijk van Nijmegen
 • Nieuwkomers op school thema: analfabetisme samen met School of Hope
 • CNV Schoolleiders: werken met de kijkwijzer strategisch hr-beleid
 • CNV Onderwijs: hoe organiseer je goed onderwijs aan nieuwkomers samen met LOWAN
 • Slimmer organiseren voor leidinggevenden Scholengroep Rijk van Nijmegen
 • Nieuwkomers op school Rotterdam
 • Onderzoeksmatig leiderschap ( schoolleiders po en vo) O2G2
 • Actuele ontwikkelingen voor onderwijs ondersteunend personeel