SGRv &Kansrijk Fonds

Bestuur

Het bestuur van SGRv&fonds Kansrijk wordt gevormd door:

De heer T. (Turgay) Tankir, voorzitter, is o.a. directeur van MVO Solutions en voorzitter van het Huis voor de Binnenstad.

Mevrouw M.A.T. (Myriam) Lieskamp, penningmeester, is auteur en zelfstandig onderwijsadviseur.

Mevrouw E.H. (Esther) Lamers, is directeur-bestuurder van woningcorporatie Standvast Wonen.

De heer M.S.H. (Martin) Visser, is directeur bedrijven bij Rabobank Rijk van Nijmegen.

Doelstelling
SGRv&fonds Kansrijk stelt zich ten doel initiatieven en projecten te steunen die bijdragen aan het vergroten van de mogelijkheden van (groepen) leerlingen van de Scholengroep Rijk van Nijmegen en eventueel andere leerlingen voor zover zijn deelnemen aan bedoelde initiatieven en projecten. Bedoelde initiatieven en projecten kunnen binnen of buiten de Scholengroep ontstaan. Zij zijn gericht op en komen rechtstreeks ten goede aan groepen leerlingen in de leeftijd van 12-18 jaar. Het gaat om leerlingen van de scholen van de Scholengroep Rijk van Nijmegen en andere jongeren die, in het kader van sociale cohesie, deelnemen aan genoemde projecten en initiatieven.
Een eerste initiatief is de SGRv& Zomercampus.

Uw bijdrage kunt u overmaken op rekeningnummer:
NL18 RABO 0321 0731 26 t.n.v. Stichting SGRv&fonds Kansrijk

SGRv&fonds Kansrijk, daarmee helpt u kwetsbare jongeren om hun droom na te jagen!

 

Flyer SGRv&fonds Kansrijk