Medezeggenschap

Ik verzorg korte cursussen, workshops en begeleiding voor medezeggenschapsraden (primair onderwijs en voortgezet onderwijs) en ondernemingsraden (middelbaar beroepsonderwijs). 

Een greep uit de mogelijkheden:

  • Basiscursus medezeggenschap
  • Hoe ga je met beleid om als (g)mr?
  • De beleidscyclus en de positie van de OR
  • Hoe maken we een werkplan?
  • Kansrijke medezeggenschap. Basiscursus medezeggenschap