Masterclass en colleges hogescholen

Free lance docent Hogescholen 

Ik ben freelance docent op Hogeschool Windesheim voor de schoolleidersopleidingen basisbekwaam en vakbekwaam. Ik geef onder andere college over accountability, educatief partnerschap en strategisch hr. Ik ben ook freelance docent bij Avans Plus. Daar geef ik colleges over (persoonlijk) leiderschap, onderwijskundig leiderschap en professionele organisatie. Ik geef ook college over toekomstbewust duurzaam onderwijs bij Camiel Pas Management BV. Bij Avans Plus begeleid ik masterstudenten Leren en Innoveren bij het schrijven van hun masterthesis.

Masterclass 

In een masterclass ga ik dieper in op verschillende thema’s en gaan de deelnemers zelf intensief aan de slag met het onderwerp. Een masterclass omvat meestal een programma van minimaal drie uur. Alle masterclasses zijn gebaseerd op gedegen literatuuronderzoek. Aan het einde van de masterclass ontvangen de deelnemers recente, bruikbare rapporten en artikelen en een literatuurlijst.

Mijn uitgangspunt bij een masterclass is dat de deelnemers minimaal met een item dat behandeld is de volgende dag aan de slag kunnen gaan in hun dagelijkse beroepspraktijk. Dan is mijn opdracht in ieder geval geslaagd.

Een greep uit masterclasses die ik verzorgd heb:

 • masterclass professionele leergemeenschap
 • masterclass werken aan onderwijskwaliteit schoolleiders
 • herregistratiemodule schoolleiders: toekomstgericht onderwijs
 • herregistratiemodule: werken aan kwaliteit van het onderwijs en accountability
 • herregistratiemodule: strategisch hr in het onderwijs
 • tweedaagse training Palludara toekomstbestendig onderwijs in opdracht van Windesheim
 • masterclass leerstrategieën in het (basis)onderwijs
 • masterclass toekomstgericht onderwijs SKOV leergang schoolleiders voortgezet onderwijs
 • masterclass VCPOZD masterclass toekomstgericht onderwijs en zelfsturend leren van leerlingen
 • Begeleiding alumnigroep bestuurders PO: toekomstgericht onderwijs
 • module schoolleiders herregistratie: ontwikkelen naar een professionele leergemeenschap
 • masterclass een nieuwe gesprekkencyclus voortgezet onderwijs Medilex
 • Pica onderwijscongres: masterclass ontwikkelen toekomstgericht onderwijs primair onderwijs
 • Pica onderwijscongres: masterclass werken in een professionele leergemeenschap
 • Strategisch werken aan onderwijskwaliteit module herregistratie Schoolleiders PCBO
 • Feedback geven in een professionele cultuur Kentalis
 • Windesheim MBO teamleiders: ontwikkelen naar een professionele leergemeenschap
 • Sectorgroep Primair Onderwijs Barendrecht: aspecten van communicatie met ouders
 • Sectorgroep Primair Onderwijs Deventer: aspecten van communicatie met ouders
 • Windesheim MBO leidinggevenden: strategisch hr beleid om te ontwikkelen naar een professionele leergemeenschap
 • Sectorgroep Primair Onderwijs Veldhoven: aspecten van communicatie met ouders
 • Windesheim MBO leidinggevenden: professionele ruimte en professionele cultuur
 • Windesheim MBO leidinggevenden: samenwerken in een lerende organisatie
 • Windesheim Leidinggeven: toekomstgericht onderwijs ontwerpen
 • Masterclass de toekomst van het onderwijs (speciaal onderwijs)
 • Masterclass strategisch hr-beleid voor toekomstbehendig onderwijs CNV schoolleiders
 • Masterclass ORMBO Platform Leren voor morgen, uitdagingen voor het onderwijs
 • Masterclass Een kansrijke OR Gilde Opleidingen
 • Fontys Masterclass Slimmer Organiseren