Lezingen en Keynotes

Door mijn jarenlange ervaring in het onderwijs en mijn brede achtergrond als beleidsmedewerker bij CNV Onderwijs, eindredacteur en auteur beschik ik over een brede kennis over uiteenlopende onderwijs thema’s. Ik ben goed op de hoogte van (inter)nationale beleidsmatige onderwijsontwikkelingen. En ik kan deze vertalen naar consequenties voor de dagelijkse onderwijspraktijk. Elke lezing wordt gebaseerd op recente literatuur en waar mogelijk ontvangen de deelnemers na afloop recente informatie om nog eens na te kunnen lezen.

Klik op de afbeelding voor een impressie van een van mijn lezingen.

Ik verzorg (interactieve) lezingen over uiteenlopende thema’s voor het primair, voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs.

Wilt u meer weten over lezingen, neem vrijblijvend contact op.


Een greep uit verschillende keynotes en lezingen:

 • Bij Medilex ben ik meestal dagvoorzitter en verzorgt dan zelf ook een workshop. U vindt hier de feedback van de deelnemers. Medilex Onderwijs
 • Bij wij-leren publiceer ik diverse artikelen en publiceer de samenvattingen (door de auteurs zelf geschreven) van de serie: samen leidinggeven aan de onderwijspraktijk. Wij Leren
 • Bij uitgeverij Pica ben ik auteur van een aantal boeken en hoofdredacteur van de boekenserie: “samen leidinggeven aan de onderwijspraktijk”. Uitgeverij Pica
 • Transformatie in het onderwijs samen met Jay Marino (USA)
 • Toekomstbestendig onderwijs Auris onderwijsorganisatie
 • Ik wil het zelf doen. Schooloverstijgend kwaliteitsnetwerk Vlaanderen
 • Toekomstbestendig onderwijs schoolleiders VO SKOV en Beteor
 • Keynote strategisch hr beleid onderwijs CKC seminars 
 • Keynote VCPOZD trends en de gevolgen voor het onderwijs
 • Keynote de student eigenaar van het eigen leerproces?Opening van het studiejaar MBO Menso Alting
 • Keynote slimmer organiseren. Opening schooljaar 2018-2019 Kentalis
 • Keynote Landstede Innovatiedag Toekomstbestendig  beroepsonderwijs.
 • OR congres MBO Wat zijn de hoofdlijnen van de ontwikkelingen in het MBO.  SER adviezen) en welke aanbevelingen kan een OR geven voor het strategisch beleid van de instelling?
 • Hoe ga ik met beleid om? (g)mr leden Primair Onderwijs:  
 • Windesheim MD traject Landstede MBO (6 colleges diverse onderwerpen)
 • One size fits all? – CKC seminars
 • College In Holland: leiding geven aan overheidsbeleid. SER adviezen en hun werking in de praktijk
 • College professionele leergemeenschappen in het onderwijs Magistrum Leergang Leidinggeven
 • Lezing Toekomstgericht middelbaar beroepsonderwijs LRN21
 • Leren en innoveren in het onderwijs, Fontys.
 • Actuele ontwikkelingen in het onderwijs, Unie van waterschappen.
 • Actuele ontwikkelingen voor onderwijsbestuurders, CBE Amsterdam.
 • Toerusten voor een onrustige toekomst. Meer informatie
 • Onderzoekend leren, NOT Onderwijsacademie MBO.
 • Doorlopende leerlijnen, NOT Onderwijsacademie voortgezet onderwijs.