De professionele leergemeenschap in het onderwijs

Onderwijs bereidt kinderen voor op een werkzaam leven in de toekomst. Maar hoe deze toekomst, met de snelle, veranderende ontwikkelingen eruit zal zien, is moeilijk te voorspellen. Een school kan een leerling opleiden tot een beroep dat straks misschien niet meer bestaat. In de 21e eeuw moeten we het leren zelf gaan leren. Dat vergt een nieuwe houding en aanpak.

In toenemende mate ziet men de professionele leergemeenschap als een succesvolle methode voor schoolontwikkeling en het het zo goed mogelijk laten leren van leerlingen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft in de Lerarenagenda als doelstelling opgenomen dat scholen zich ontwikkelen naar een professionele leergemeenschap.

Uitvoering: paperback
ISBN: 9789491806131
Prijs: € 25,-

Voor recensies van dit boek klikt u hier.

Meer informatie over de professionele leergemeenschap en bijbehorende artikelen, vind je op deze pagina.