E-books

 • Wouter van der Schaaf: Onderwijs in coronatijd
 • Wouter van der Schaaf: Onderwijsheid
  Een prachtig boek met wijze verhalen van schoolleiders die in onverwachte situaties beslissingen moeten nemen.
 • Wouter van der Schaaf: Interim
  Een verrassend boek over interim leiderschap in het onderwijs.
 • Wouter van der Schaaf: Thuiszitters
  Een tocht langs personen en instanties die als uitvoerenden dagelijks te maken hebben met thuiszittende leerlingen of thuiszitters.
 • Wouter van der Schaaf: De betrokken buitenstaander
  Verhalen van een invaller (die al met pensioen is).

Beste werkende in het onderwijs, leraar, ondersteuner, directeur, specialist, of conciërge,

Ongeveer anderhalf jaar geleden kwam onze sneltreinsamenleving tot een plotselinge stop. Scholen bleven eerst nog even open, maar gingen uiteindelijk toch ook dicht. Het hele openbare leven zag er anders uit. Thuiswerken, thuisonderwijs, lesgeven op afstand, winkels dicht, winkels weer open, scholen weer open.

Ondertussen zijn we weer naar ‘bijna normaal’, maar zijn we ook nog niet gerust op de nabije toekomst. Wat er de komende tijd gaat gebeuren, kunnen we niet voorspellen, maar we kunnen wel terugblikken op de afgelopen anderhalf jaar. Wouter van der Schaaf heeft voor ons dan ook teruggekeken op het onderwijs tijdens de coronacrisis en veel mooie verhalen opgetekend. Zo citeert hij juf Grace die hem vertelde: ‘Ik werk maandag en dinsdag. Dus wat mij morgen te wachten staat? Geen idee. Er is een kans dat de kinderen morgen naar school komen. Ga ik dan lesgeven? Of ga ik met hen een serie afspraken maken voor de komende weken, als de school dichtgaat? Ga ik hun duidelijk maken dat ze niet twee weken vakantie hebben, maar schoolgaande leerlingen zijn die thuisblijven. Ik zeg tegen hen dat ik er alles aan wil doen om met hen in contact te blijven en hoe ik dat dan ga regelen.’

Wat uit al deze ervaringen en verhalen zo naar voren komt, is het doorzettings- en lerend vermogen, de flexibiliteit en de creativiteit van al het onderwijspersoneel! Van jullie. Om het voor alle leerlingen en studenten zo goed mogelijk te houden! Vol overgave. Lokalen anders inrichten, looproutes, ontsmettingsmiddelen, digitaal onderwijs organiseren en geven of leraren die langs de huizen van de leerlingen fietsten! Er kwam heel veel bij kijken en er is heel hard gewerkt. Daar zijn we iedereen enorm dankbaar voor en door middel van dit boek proberen we een kleine blijk van waardering voor deze grote opgave te geven.

Aan jullie aangeboden door Uitgeverij Pica, de redactie van de serie Samen leidinggeven aan de onderwijspraktijk en Wouter van der Schaaf.