Nieuwkomers op school

Onderwijs als startpunt voor een betere toekomst!
De centrale vragen in het boek zijn: hoe geven we goed onderwijs aan kinderen van immigranten en bieden we hun op school het startpunt voor een betere toekomst? Meer dan twintig onderwijsexperts beantwoorden deze vragen in dit omkeerboek, vertellen hun visie, en reiken ideeën en adviezen aan met betrekking tot onderwijs aan nieuwkomers.

Het gaat om zowel organisatorische vraagstukken (zoals financiën, gebouw, materiaal en personeel) als onderwijskundige zaken (bijvoorbeeld: wat is goed onderwijs, de kenmerken van NT2, lesgeven aan getraumatiseerde kinderen, omgaan met emoties en stress, met (semi-)analfabetisme, met ouders van nieuwkomers en cultuurverschillen).

‘Zinvol boek over een actueel onderwerp vol praktische handvatten waar je direct mee aan de slag kunt (…). Een must voor iedereen die met nieuwkomers te maken heeft.’ – NBD Biblion

Uitvoering: paperback
ISBN: 9489491806919
Prijs: € 15,-


Alle auteurs aan dit boek werkten belangeloos mee, evenals iedereen die betrokken is geweest bij de verdere productie. De opbrengsten worden besteed aan diverse projecten op scholen met nieuwkomers. Om in aanmerking te komen voor een gift, kan je je aanmelden via uitgeverij Pica. Meer informatie >>


Een toekomstbewuste visie op onderwijs. Lees meer in dit artikel.


Onderwijs als startpunt voor een betere toekomst. Lees meer in dit artikel.


Hoe zet je een school voor vluchtelingen op? Lees meer in dit artikel. Geplaatst in Direct, maart 2016.


Achtergrond artikel over Nieuwkomers in Nederland en aanleiding voor het boek Nieuwkomers op school.

Recensie: Psychotraumanet


Op 18 november  2016 was de officiële boekpresentatie in Nieuwspoort, Den-Haag.
Bekijk de foto-impressie hier.