Agenda

Datum

Onderwerp

Link

19-05-2020

college accountability schoolleiders Windesheim opleiding leidinggeven

12-05-2020

college accountability schoolleiders Windesheim opleiding leidinggeven

14-01-2020

college strategisch hr-beleid schoolleiders Windesheim opleiding leidinggeven

29-11-2019

lezing zelfgestuurd leren SOK Brussel

26-11-2019

dialoogsessie HR en Onderwijs Bussum

20-11-2019

Masterclass Voortgezet onderwijs. Toekomstgericht onderwijs

19-11-2019

workshop op weg naar toekomstbestendig onderwijs Week van de interne begeleiders  Eindhoven

14-11-2019

Masterclass Voortgezet Onderwijs. Toekomstgericht onderwijs

13-11-2019

herregistratiemodule schoolleiders strategisch hr Windesheim Lelystad

13-11-2019

CNV Schoolleiders. Van droom naar realistische doelen. Slim gebruik maken van het onderzoekskader van de Onderwijsinspectie

11-11-2019

workshop op weg naar toekomstbestendig onderwijs Week van de interne begeleiders  Utrecht

07-11-2019

masterclass toekomstgericht onderwijs CNV Onderwijs Venlo

04-11-2019

workshop op weg naar toekomstbestendig onderwijs Week van de interne begeleiders  Zwolle

31-10-2019

workshop op weg naar toekomstbestendig onderwijs Week van de interne begeleiders  Den Haag

19-09-2019

masterclass Leren voor de toekomst CNV sectorgroep Limburg Sittard

18-09-2019

masterclasses PICA congres leren voor de toekomst + masterclass werken in een professionele leergemeenschap

11-09-2019

lezing strategisch hr-beleid VGS

07-07-2019

begeleiding medewerkers CNV academie  thema professioneel vermogen

05-06-2019

lezing besturen en schoolleiders strategisch human resource management PO-raad

29-05-2019

masterclass stichting Peelraam toekomstgericht onderwijs: leraren en onderwijsassistenten

29-05-2019

studiedag stichting Peelraam. Masterclass het versterken van zelfsturing van leerlingen over het eigen leerproces

27-05-2019

begeleiding ondernemingsraad Gilde Opleidingen werkplan

21-05-2019

College leidinggeven in het onderwijs Windesheim. Accountability.

13-05-2019

herregistratiemodule schoolleiders toekomstgericht onderwijs Camiel Pas

15-04-2019

begeleiding projectgroep Gilde onderzoekt Gilde Opleidingen

13-04-2019

CNV Onderwijs studiedag Nieuwkomers op school

12-04-2019

begeleiding werkdrukplan ondernemingsraad mbo Koning Willem 1 College

10-04-2019

CNV Schoolleiders. Van droom naar realistische doelen. Slim gebruik maken van het onderzoekskader van de Onderwijsinspectie

08-04-2019

begeleiding ondernemingsraad Gilde Opleidingen mbo

30-03-2019

CNV Connectief masterclass onderhandelen

25-03-2019

Masterclass samen met Jay Marino.

18-03-2019

leernetwerk starters in het onderwijs.

14-03-2019

tweedaagse begeleiding stichting Palludara Contouren strategisch beleidsplan in opdracht van Windesheim

13-03-2019

CNV Schoolleiders . Van droom naar realistsiche doelen. Slim gebruik maken van het onderzoekskader van de Onderwijsinspectie

06-02-2019

masterclass en werkbijeenkomst: toekomstgericht basisonderwijs Lochem

22-01-2019

begeleiding mbo team leerdoelgericht onderwijs ontwerpen

16-01-2019

Scholing actuele ontwikkelingen gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

15-01-2019

College strategisch hr-beleid voor het onderwijs Windesheim schoolleidersopleiding

13-12-2018

leernetwerk starters  in het onderwijs. leerstrategieën voor zelfregulerend leren