Home

Deze site bevat artikelen, publicaties en samenvattingen die ik graag met u wil delen. U mag deze downloaden en gebruiken, met bronvermelding.

geactualiseerde herdruk 2019

In dit boek gaan de auteurs in op trends die nu zichtbaar zijn en de consequenties die dat kan hebben voor het onderwijs. Ze laten zien wat dit betekent voor het leren van leerlingen, de rol van de leraar en de organisatie van het onderwijs. Maar dat niet alleen: er komen ook innovatieve scholen met kansrijke onderwijsvisies aan het woord.

Meer informatie over het boek.