Workshops

In een workshop gaan we kort met een hoofdthema aan de slag. Ik probeer altijd een thema in een kader te plaatsen, zodat iedereen een duidelijk beeld krijgt waar het over gaat. In een workshop is minder tijd beschikbaar om de diepte in te gaan, maar organiseer ik wel tijd om praktisch met het thema aan de slag te gaan. Alle thema’s worden uitgewerkt op basis van (wetenschappelijk) onderzoek.

Workshops die ik recent gegeven heb zijn onder andere:

1-02-2018    School PO: Wat is opbrengstgericht werken in het PO en wat betekent dit voor ons als team
31-01-2018    CNV Onderwijs: hoe begeleid je (vluchtelingen)kinderen met trauma’s in het onderwijs samen met W. Veltman
4-10-2017     Nijmegen Onderwijsstad: Huiskamerfestival Ieder talent telt. Broedplaats over nieuwkomers op school.
26-09-2017    Workshop slimmer organiseren scholingsdag medewerkers Scholengroep Rijk van Nijmegen
12-06-2017     CNV Onderwijs workshop; nieuwkomers op school thema: analfabetisme samen met Joanne Koudijzer
6-03-2017     CNV Schoolleiders: werken met de kijkwijzer strategisch hr-beleid
20-03-2017    CNV Onderwijs: hoe organiseer je goed onderwijs aan nieuwkomers samen met Nettie Udo LOWAN-VO
14-03-2017    slimmer organiseren voor leidinggevenden Scholengroep Rijk van Nijmegen
20-03-2017    nieuwkomers op school Rotterdam
2-02-2017    onderzoeksmatig leiderschap ( schoolleiders po en vo) O2G2
15-11-2016   actuele ontwikkelingen voor onderwijs ondersteunend personeel