Agenda

Datum

Onderwerp

Link

27-11-2018

CKC seminairs HRM en onderwijs

03-11-2018

Thema dag CNV Schoolleiders

17-10-2018

Keynote en masterclass VCPOZD PO toekomstgericht onderwijs

10-10-2018

AVS alumnidag bestuurders

03-10-2018

Leergang Leerkracht van de toekomst CNV Onderwijs academie

26-09-2018

Herregistratiemodule schoolleiders PO toekomstgericht onderwijs

21-09-2018

Medilex dagvoorzitter en masterclass, gesprekkencyclus

17-09-2018

Schoolleidersdag Windesheim resultaten en verantwoording

16-08-2018

Studiedag Kentalis toekomstgericht onderwijs en workshop werkdruk.

04-07-2018

Windesheim Zwolle college Landstede MBO scenarioplanning

22-06-2018

Windesheim college Landstede MBO systeemdenken

06-06-2018

Windesheim Zwolle leiderschapdag

30-05-2018

Windesheim college Landstede MBO adjunctdirecteuren

05-06-2018
31-05-2018
29-05-2018

Uitleg wet beroep leraar en lerarenregister

23-05-2018

Camiel Pas schoolmanagement herregistratie module schoolleiders PO toekomstgericht onderwijs

17-05-2018

Windesheim college Landstede MBO adjunctdirecteuren

16-05-2018

Windesheim college Landstede MBO Strategisch hr beleid teamleiders

23-04-2018

Drenthe college VO inspiratiedag

18-04-2018

Leernetwerk starters in het onderwijs PO feedback geven

11-04-2018

Masterclass communiceren met ouders CNV Onderwijs sectorgroep PO

09-04-2018

Windesheim college Landstede MBO Strategisch hr-beleid

03-04-2018

Keynote en deelsessies Inspiratiedag Landstede MBO toekomstig mbo de kracht van verbinden

14-03-2018

Masterclass communiceren met ouders CNV Onderwijs sectorgroep PO