Agenda

Datum

Onderwerp

Link

21-05-2019

College ondernemend leiderschap Schoolleidersopleiding Windesheim

Link

15-01-2019

College strategisch hr-beleid voor het onderwijs Windesheim schoolleidersopleiding

27-11-2018

CKC seminairs HRM en onderwijs

08-11-2018

masterclass leren voor morgen voor het Voortgezet Onderwijs

03-11-2018

Thema dag CNV Schoolleiders

17-10-2018

Keynote en masterclass VCPOZD PO toekomstgericht onderwijs

10-10-2018

AVS alumnidag bestuurders

04/05-10-2018

Congres Ondernemingsraden MBO in Soest

03-10-2018

Leergang Leerkracht van de toekomst CNV Onderwijs academie

01-10-2018

Masterclass omgaan met trauma’s van vluchtelingen in de klas AZC Rotterdam

26-09-2018

Herregistratiemodule schoolleiders PO toekomstgericht onderwijs

22-09-2018

CNV Commissie diversiteit Masterclass onderhandelen in de dagelijkse praktijk in Utrecht

21-09-2018

Medilex dagvoorzitter en masterclass, gesprekkencyclus

19-09-2018

Pica congres masterclass professionele leergemeenschap en masterclass leren voor morgen

17-09-2018

Schoolleidersdag Windesheim resultaten en verantwoording

30-08-2018

opening MBO jaar Landstede Menso Alting Zwolle

16-08-2018

Studiedag Kentalis toekomstgericht onderwijs en workshop werkdruk.