Masterclass

In een masterclass ga ik dieper in op verschillende thema’s en gaan de deelnemers zelf intensief aan de slag met het onderwerp. Een masterclass omvat meestal een programma van minimaal drie uur. Alle masterclasses zijn gebaseerd op gedegen literatuuronderzoek. Aan het einde van de masterclass ontvangen de deelnemers recente, bruikbare rapporten en artikelen en een literatuurlijst.

Mijn uitgangspunt bij een masterclass is dat de deelnemers minimaal met een item dat behandeld is de volgende dag aan de slag kunnen gaan in hun dagelijkse beroepspraktijk. Dan is mijn opdracht in ieder geval geslaagd.

Masterclasses die ik recent verzorgd heb zijn onder andere: het daadwerkelijk samenwerken in een professionele leergemeenschap, activerende didactiek, slimmer organiseren, toerusten voor een onrustige toekomst (mbo), stimuleren van professioneel handelen.


13-12-2018     masterclass leerstrategieën in het basisonderwijs
26-11-2018      dialoogsessie: leren voor morgen, uitdagingen voor het onderwijs HR en onderwijs CKC seminars
8-11-2018     masterclass toekomstgericht onderwijs SKOV leergang schoolleiders voortgezet onderwijs
17-10-2018     studiedag VCPOZD masterclass toekomstgericht onderwijs en zelfsturend leren van leerlingen
10-10-2018         Begeleiding alumnigroep bestuurders PO: toekomstgericht onderwijs
26-09-2018      module schoolleiders herregistratie: ontwikkelen naar een professionele leergemeenschap
21-09-2018      masterclass een nieuwe gesprekkencyclus voortgezet onderwijs Medilex
19-09-2018        Pica onderwijscongres: masterclass ontwikkelen toekomstgericht onderwijs primair onderwijs
17-09-2018      Strategisch werken aan onderwijskwaliteit module herregistratie Schoolleiders PCBO
17-08-2018      feedback geven in een professionele cultuur Kentalis
16-05-2018        Windesheim MBO teamleiders: ontwikkelen naar een professionele leergemeenschap
11-04-2018        Sectorgroep Primair Onderwijs Barendrecht: aspecten van communicatie met ouders
14-03-2018         Sectorgroep Primair Onderwijs Deventer: aspecten van communicatie met ouders
22-02-2018         Windesheim MBO leidinggevenden: strategisch hr beleid om te ontwikkelen naar een professionele leergemeenschap
21-02-2018         Sectorgroep Primair Onderwijs Veldhoven: aspecten van communicatie met ouders
8-02-2018      Windesheim MBO leidinggevenden: professionele ruimte en professionele cultuur
24-01-2018      Windesheim MBO leidinggevenden: samenwerken in een lerende organisatie
16-01-2018      Windesheim Leidinggeven: toekomstgericht onderwijs ontwerpen
13-11-2017      Masterclass de toekomst van het onderwijs (speciaal onderwijs)
02-11-2017      Masterclass strategisch hr-beleid voor toekomstbehendig onderwijs CNV schoolleiders
28-09-2017   Masterclass ORMBO Platform Leren voor morgen, uitdagingen voor het onderwijs
04-09-2017    Masterclass Een kansrijke OR Gilde Opleidingen
04-04-2017    Fontys Masterclass Slimmer Organiseren