Masterclass

In een masterclass ga ik dieper in op verschillende thema’s en gaan de deelnemers zelf intensief aan de slag met het onderwerp. Een masterclass omvat meestal een programma van minimaal drie uur. Alle masterclasses zijn gebaseerd op gedegen literatuuronderzoek. Aan het einde van de masterclass ontvangen de deelnemers recente, bruikbare rapporten en artikelen en een literatuurlijst.

Mijn uitgangspunt bij een masterclass is dat de deelnemers minimaal met een item dat behandeld is de volgende dag aan de slag kunnen gaan in hun dagelijkse beroepspraktijk. Dan is mijn opdracht in ieder geval geslaagd.

Masterclasses die ik recent verzorgd heb zijn onder andere: het daadwerkelijk samenwerken in een professionele leergemeenschap, activerende didactiek, slimmer organiseren, toerusten voor een onrustige toekomst (mbo), stimuleren van professioneel handelen.


13-11-2017    Masterclass de toekomst van het onderwijs (speciaal onderwijs)
02-11-2017   Masterclass strategisch hr-beleid voor toekomstbehendig onderwijs CNV schoolleiders
28-09-2017   Masterclass ORMBO Platform Leren voor morgen, uitdagingen voor het onderwijs
04-09-2017    Masterclass Een kansrijke OR Gilde Opleidingen
04-04-2017    Fontys Masterclass Slimmer Organiseren