Lezingen en Keynotes

Door mijn jarenlange ervaring in het onderwijs en mijn brede achtergrond als beleidsmedewerker bij CNV Onderwijs, eindredacteur en auteur beschik ik over een brede kennis over uiteenlopende onderwijs thema’s. Ik ben goed op de hoogte van (inter)nationale beleidsmatige onderwijsontwikkelingen. En ik kan deze vertalen naar consequenties voor de dagelijkse onderwijspraktijk. Elke lezing wordt gebaseerd op recente literatuur en waar mogelijk ontvangen de deelnemers na afloop recente informatie om nog eens na te kunnen lezen.

Klik op de afbeelding voor een impressie van een van mijn lezingen.

Ik verzorg (interactieve) lezingen over uiteenlopende thema’s voor het primair, voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs.

Wilt u meer weten over lezingen, neem vrijblijvend contact op.


Een greep uit verschillende opdrachtgevers:
27-11-2018     keynote speaker HR en onderwijs CKC seminars Van Maatwerk, IPB-award, de wet BIO en professionele leergemeenschappen
17-10-2018     keynote speaker VCPOZD trends en de gevolgen voor het onderwijs
30-8-2018     keynote de student eigenaar van het eigen leerproces? Opening van het studiejaar 2018-2019 MBO Menso Alting
18-8-2018    keynote slimmer organiseren. Opening schooljaar 2018-2019 Kentalis
3-04-2018     keynotespeaker op de Landstede Innovatiedag Toekomstbestendig beroepsonderwijs.
9-02-2018     OR MBO Wat zijn de hoofdlijnen van de ontwikkelingen in het MBO.                                       (SERadviezen) en welke aanbevelingen kan een OR geven voor het                                              strategisch beleid van de instelling?
10-1-2018     (g)mr leden Primair Onderwijs: De beleidsmatige uitleg van het                                                  thema”versterken van eigenaarschap van leerlingen van het eigen                                              leerproces” en de beleidsmatige gevolgen
2017-2018     Windesheim MD traject Landstede MBO (6 colleges diverse onderwerpen)
27-11-2017   In dialoog over het onderwijs in de toekomst. One size fits all? – CKC seminars
16-11-2017    College In Holland: leiding geven aan overheidsbeleid. SER adviezen en hun                            werking in de praktijk
4-4-2017       College professionele leergemeenschappen in het onderwijs Magistrum                                    Leergang Leidinggeven
21-02-2017    Lezing Toekomstgericht middelbaar beroepsonderwijs LRN21
22-05-2017   Leren en innoveren in het onderwijs, Fontys.
15-05-2017   Actuele ontwikkelingen in het onderwijs, Unie van waterschappen.
07-03-2017   Actuele ontwikkelingen voor onderwijsbestuurders, CBE Amsterdam.
21-02-2017   Toerusten Voor Onrustige Toekomst. Meer informatie
24-01-2017   Onderzoekend leren, NOT Onderwijsacademie middelbaar                                                         beroepsonderwijs.
24-01-2017   Doorlopende leerlijnen, NOT Onderwijsacademie voortgezet onderwijs.