Leidinggeven

Het belang van goed leiderschap in het onderwijs wordt steeds vaker genoemd als doorslaggevende factor bij het realiseren van goed onderwijs. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft in oktober 2016 het rapport ‘Schoolleadership for learning’ gepubliceerd.
De schoolleider doet er toe

Een prachtige boek met wijze verhalen van schoolleiders die in onverwachte situaties beslissingen moeten nemen: onder-wijs-heid van Wouter van der Schaaf, een cadeautje van Uitgeverij Pica.
E-Book Onderwijsheid

Het toezicht van de Onderwijsinspectie wijzigt ingrijpend. Wat zijn die wijzigingen?
Onderwijstoezicht in transitie

Op 13 april 2016 werd de Staat van het Onderwijs 2014-2015 (Inspectie van het Onderwijs, 2016) gepresenteerd. Dit is een jaarlijks terugkerende verantwoording door de Onderwijsinspectie over de kwaliteit van het onderwijs in Nederland en in het Caribisch gebied.
De staat van het onderwijs 2014-2015

 

 

Geef een reactie