Home


Nieuw!

In dit boek gaan de auteurs in op trends die nu zichtbaar zijn en de consequenties die dat kan hebben voor het onderwijs. Ze laten zien wat dit betekent voor het leren van leerlingen, de rol van de leraar en de organisatie van het onderwijs. Maar dat niet alleen: er komen ook innovatieve scholen met kansrijke onderwijsvisies aan het woord.

Meer informatie over het boek.

 


28-11-2017      verdiepingssessie toekomstgericht onderwijs HR congres

20-12-2017     dagvoorzitter Medilex professionalisering docenten

16-01-2018     college leidinggevenden Windesheim toekomstgericht onderwijs

24-01-2018    college directeuren Landstede MBO MD traject in opdracht van Windesheim

31-01-2018     omgaan met trauma’s nieuwkomers in het onderwijs CNV commissie diversiteit samen met Willem Veltman

1-02-2018       workshop Basisschool de Leilinde: een nadere definitie van opbrengstgericht werken

8-02-2018      college directeuren Landstede MBO MD traject in opdracht van Windesheim

9-09-2018      OR presentatie Aeres Groen college, toekomstgericht groen MBO

22-02-2018    college directeuren Landstede MBO MD traject in opdracht van Windesheim

14-03-2018    sectordag primair onderwijs CNV communiceren met ouders

23-04-2018   inspiratie dag Drenthe college

16-05-2018 college directeuren Landstede MBO MD traject in opdracht van Windesheim

22-06-2018 college directeuren Landstede MBO MD traject in opdracht van Windesheim

4-07-2018 college directeuren Landstede MBO MD traject in opdracht van Windesheim

19-09-2018 lerarencongres PICA

3-10-2018 start leergang CNV: ben ik de leraar die ik nu en in de toekomst wil zijn

10-10-2018 terugkomdag bestuurders AVS

17-10-2018 inspiratiedag stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuidwest Drenthe

3-11-2018 congres CNV Schoolleiders

Deze site bevat artikelen, publicaties en samenvattingen die ik graag met u wil delen.           U mag deze downloaden en gebruiken, met bronvermelding.